Quyền chọn bán là gì?

put option คืออะไร

Thuật ngữ giao dịch tiếp theo được gọi là Put option, đôi khi được viết tắt là Put hoặc Down. Ý nghĩa của thuật ngữ này là gì? nó có nghĩa là gì Tầm quan trọng của nó đối với giao dịch quyền chọn nhị phân và cuối cùng là cách sử dụng quyền chọn … Read more