Tiền thưởng là gì?

Bonus Quotex คืออะไร

Tiền thưởng là số tiền thêm mà nhà môi giới cung cấp cho bạn. Khi bạn thực hiện bất kỳ hoạt động nào theo yêu cầu của nhà môi giới Quotex, chẳng hạn như lần đầu tiên đăng ký Quotex hoặc lần đầu tiên nạp hoặc gửi số tiền cần thiết. Thông thường, tiền thưởng không thể rút được. Trừ khi nhà môi giới quyền chọn nhị phân cụ thể là người thiết lập nó.