Quyền chọn nhị phân là gì?

binary option คืออะไร

Quyền chọn nhị phân, phát âm là bi-na-ry-option, đề cập đến một loại hợp đồng tài chính. Có thỏa thuận giữa người mua hợp đồng, thương nhân và người bán hợp đồng, người môi giới. Người bán cho phép người mua dự đoán giá của tài sản mà người bán xác định trong tương lai sẽ tăng hay giảm tại thời điểm giao kết, với thời hạn hợp đồng rõ ràng.