Các tùy chọn cuộc gọi là gì?

call option คืออะไร

Thuật ngữ giao dịch Điều quan trọng, từ này được gọi là Quyền chọn mua , hay nhiều khi nó thường được gọi là Gọi hoặc hiện tại là từ Tăng. Từ này là gì và nó có nghĩa là gì? Giao dịch quyền chọn nhị phân hay hợp đồng quyền chọn quan trọng như … Read more